Logo De Kitchen
muts
mes
lepel

+ Kijkje in de keuken en doorbraken realiseren.

The Kitchen is een uniek platform dat getalenteerde communicatieprofessionals van verschillende organisaties bij elkaar brengt om vakmatige inspiratie en vernieuwing te realiseren. Aan iedere Kitchen doen 5 a 7 organisaties mee die elkaar een kijkje in de keuken geven van hun communicatiepraktijk en die gezamenlijk doorbraken creëren rond issues en dilemma’s op communicatie gebied.

+ Introductie the Kitchen

The Kitchen is een uniek platform dat getalenteerde communicatieprofessionals van een select aantal grotere organisaties bij elkaar brengt om vakmatige inspiratie en vernieuwing te realiseren. The Kitchen is gebaseerd op ‘halen en brengen’: iedere deelnemende organisatie nodigt de andere uit voor een kijkje in de keuken van de communicatiepraktijk aan de hand van een actueel vraagstuk of concreet thema. In de werksessies wordt een inspirerend beeld gegeven van de communicatiepraktijk.

Kitchen Info
Klik hier voor meer informatie over de Kitchen in .pdf!

+ Opzet

In The Kitchen slaan vijf tot zeven organisaties de handen in één waar het gaat om verdere ontwikkeling en vernieuwing van de communicatiefunctie. Door elkaar te inspireren, maar ook door de collectieve denkkracht in te zetten om problemen op te lossen.

Werksessies van The Kitchen staan voor state of the art communicatie: het gaat om doorbraken die communicatieafdelingen hebben gerealiseerd of willen realiseren. In alle openheid worden positieve en negatieve ervaringen gedeeld om er gezamenlijk van te leren.

The Kitchen is the place to be voor goede communicatieprofessionals om gelijkgestemde vakgenoten tegen te komen. Door de exclusiviteit en de compacte omvang is er alle ruimte om elkaar beter te leren kennen en waardevolle contacten op te bouwen.

+ Programma

The Kitchen duurt in totaal een half jaar tot een jaar. Iedere maand/ twee maanden organiseert één van de deelnemende organisaties een inhouse werksessie, op locatie dus. In totaal vinden er, afhankelijk van de hoeveelheid deelnemende organisaties, 5 a 7 werksessies plaats. Deze zijn anti-file geprogrammeerd en duren van 16.00 uur tot 20.00 uur, inclusief (walking) dinner.

+ Thematiek

Iedere werksessie heeft een eigen thema dat sterk is gekoppeld aan de praktijk van de organisator. Thema’s worden door de organisator zelf samengesteld aan de hand van concrete projecten of ontwikkelingen. Thema’s hebben altijd strategische relevantie. Denk aan maatschappelijke positionering en profilering, storytelling, stakeholderdialoog, issues- en crisismanagement, strategic alignment, et cetera. GKSV ondersteunt organisaties in de themakeuze en de opzet van de werksessie.

+ Deelnemers


Aan de Kitchen nemen grotere organisaties deel met een sterke vertegenwoordiging in Nederland. The Kitchen wordt zowel georganiseerd voor sectoren en branches (bijvoorbeeld ziekenhuizen) of voor bedrijven van vergelijkbare omvang en impact (bijvoorbeeld large corporates). Vanzelfsprekend wordt in de keuze van deelnemende organisaties rekening gehouden met concurrentieoverwegingen om optimale kennisuitwisseling te garanderen. Iedere organisaties vaardigt maximaal drie senior en/of getalenteerde professionals af die werkzaam zijn op de afdeling Communicatie.

The Kitchen Corporates

Logo's deelnemende bedrijven

The Kitchen Zorg

Logo's deelnemende bedrijven

The Kitchen Infra

Logo's deelnemende bedrijven
porn porn

+ Programmamanagement en advies

GKSV is initiatiefnemer van The Kitchen. Arnoud Verhage en Peter Stroink bewaken het concept en het kwaliteitsniveau en verzorgen het programmamanagement. Zij begeleiden de deelnemende bedrijven bij de themakeuze, de inhoud en de opzet van de bijeenkomst. Zij faciliteren en leiden ook de discussie.

+ Neem contact op

Peter Stroink
+31 610925600
stroink@gksv.nl
www.gksv.nl

Arnoud Verhage
+31 620615172
verhage@gksv.nl
www.gksv.nl

+ Campus to Kitchen

Ben jij een ambitieuze starter in het communicatievak?
Campus to Kitchen is een nieuw programma voor communicatie-talenten die snel stappen willen maken in het communicatievak bij de beste communicatie afdelingen van Nederland.

In een tijd dat de banen niet voor het oprapen liggen, bedrijven veelal vacaturestops afkondigen en starters moeite hebben om hun loopbaan op niveau te starten lanceren we een nieuw initiatief: Campus to Kitchen.

Kersverse afgestudeerden kijken in totaal zes maanden in de keuken van de communicatiepraktijk bij een topbedrijf. Niet in de vorm van een ‘meeloopstage’, maar door oplossingen te ontwikkelen voor serieuze communicatie uitdagingen van de bedrijven. Daarnaast worden de deelnemers zoveel mogelijk aangehaakt bij belangrijke ontwikkelingen op de afdeling.

Voor potentiële deelnemers zoals jij zijn het waardevolle stappen op weg naar een succesvolle loopbaan en een uitdagende kans om de actuele communicatiepraktijk van bedrijven goed te leren kennen.

Bedrijven openen speciaal voor dit project hun deuren en bieden werkervaringsplekken aan om starters een kijkje in de keuken te geven. Bovendien krijgen bedrijven een frisse, vernieuwende blik op prangende communicatie uitdagingen en komen ze in contact met aanstormend communicatietalent. Oftewel: afgestudeerde talenten en bedrijven laten zien wat ze in huis hebben!

Met het formulier hiernaast kan je je aanmelden. Vul alle gegevens in en gebruik de bijlagefunctionaliteit om je CV als bijlage mee te sturen. We zien je aanmelding graag tegemoet!

+ Meld je hier aan voor Campus to Kitchen

 
Naam 
Adres 
Postcode 
Woonplaats 
Telefoonnummer 
E-mailadres 
Afstudeerdatum 
Opleiding 
Bijlage (CV & Motivatie)